Maddi ve Manevi Tazminat Davası Nedir?

Maddi tazminat davası, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle malvarlığında meydana gelen kaybın, yani maddi zararların giderilmesi; manevi tazminat davası ise aynı işlem veya eylemler nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların giderilmesini amaçlayan bir dava yoludur.

Tazminat davası gibi davalarda uzman bir avukattan yardım almanız herzaman sizin yararınıza olacaktır.Bu yüzden avukatdeniz.com adresine girerek gerekli bilgileri görebilirsiniz.

Maddi ve manevi tazminat davaları birlikte açılabileceği gibi ayrı ayrı da açılabilmektedir. Ticari nitelikte olmayan tüm tazminat davaları, talep edilen tazminat miktarından ayrı olarak asliye hukuk mahkemelerinde açılabilmektedir.

Devletin,  işlem ve eylemleri nedeniyle zarara uğrayanların açtığı tazminat davasına “tam yargı davası” adı verilmektedir. Tam yargı davasına bakma görevi idari yargı yerleri olan vergi mahkemeleri veya idare mahkemeleri tarafından yerine getirilmektedir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

Maddi ve manevi tazminat davası, herhangi bir nedenle uğranılan haksız bir maddi veya manevi zararı gidermek amacıyla açılabilir. Tazminat davaları, genel olarak haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık nedenlerine bağlı olarak açılmasına rağmen, birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olarak açılmaktadır. Genel olarak en çok açılan tazminat davaları şunlardır:

  • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminatı
  • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminatı
  • Sözleşme ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminatı
  • Suç işlenmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminatı
  • Hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan, yani tıbbi malpraktis nedeniyle tazminatı
  • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminatı
  • Telif haklarının ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminatı
  • Yazılı veya görsel basın veya sosyal medya üzerinden kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminatı

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Tazminat davasına sebep teşkil eden konu ne olursa olsun, fiil veya işleme muhatap olan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Örneğin, trafik veya iş kazası nedeniyle yaralanan kazazede, doktor hatası nedeniyle vücut bütünlüğü zarar gören hasta, boşanma davasında eşler maddi manevi tazminat davası açabilmektedirler.

Profesyonel bir avukattan yardım almanız gerekliyse avukatdeniz‘e tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here